O Projekcie e-Centra

O Projekcie e-Centra

Zarys

Od 2007 roku Fundacja Aktywizacja realizuje program e-Centra,  w ramach którego podejmowane są  działania związane z integracją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych na terenach wsi i małych miast. Pierwszym krokiem Fundacji w ramach Programu e-Centra była realizacja projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W ramach projektu od czerwca 2007 do grudnia 2008 roku Fundacja utworzyła 404 Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach, tzw. e-Centra. Placówki zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i specjalistyczny, pozwalający osobom niepełnosprawnym na pracę z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Fundacja zadbała również, aby zatrudnieni w e-Centrach opiekunowie zostali przeszkoleni do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz poznali skuteczne metody aktywizacji zawodowej oferując odpowiednio dobrane formy pomocy.

W ramach Programu e-Centra w latach 2007-2012 Fundacja Aktywizacja zrealizowała łącznie 25 projektów na kwotę blisko 60.000.000 zł. Każdy z nich skierowany był do mieszkańców wsi i małych miast.  oraz  wykorzystywał zaplecze lokalowe, sprzętowe oraz osobowe e-Centrów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Działania finansowane były ze środków EFS, PFRON, Microsoft.

W kolejnych latach 2013-2015 Fundacja Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizują dwuletni, ogólnopolski projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych" skierowany do osób z niepełnosprawnością , ich rodzin i opiekunów oraz pracodawców. Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy 2000 osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie zatrudnienia przynajmniej dla 400 z nich. Zaangażowanych zostało  ponad 230 e-Centrów z małych miast i wsi, w których osoby z niepełnosprawnością mają możliwość korzystania z szerokiej oferty indywidualnie dobranych szkoleń zawodowych, warsztatów umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego, psychologicznego czy pośrednictwa pracy.

O Portalu e-Centra

Z myślą o osobach mających problemy z dostępem do rozproszonych w Internecie zasobów edukacyjnych Fundacja utworzyła Portal e-Centra. Portal ten powstał pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz przy udziale strategicznego partnera – firmy Microsoft. Głównym celem  platformy jest udostępnianie materiałów edukacyjnych, a także umożliwienie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy poszczególnymi Publicznymi Puntami Dostępu do Internetu (PIAP).

Z upływem czasu  portal e-Centra przekształcił się  w platformę e-learningową, na której znajdują się obecnie kursy o różnej tematyce, nastawione na podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych. Aktualna oferta została podzielona na następujące kategorie: ECDL, grafika komputerowa, Studium Projektowania Graficznego i Multimediów, biznes oraz niepełnosprawność.

 

 

Ostatnia modyfikacja: piątek, 20 lutego 2015, 14:59